Historie

Historie

Het ontstaan.


Begin 1973 is door een tiental watersporters het initiatief genomen een vereniging op te richten. Om verschillende redenen was het nuttig, gezamenlijk, met diverse overheden te gaan praten over de ontwikkeling van de watersport in de Alblasserwaard. In het bijzonder het bevaarbaar blijven van de Ammerse Boezem tot aan de Lekdijk was een doorslaggevend argument. Op 17 augustus vond er een oprichtingsvergadering plaats waarbij 27 personen aanwezig waren.


De watersport vereniging ‘WSV de Ammers” was geboren.


Op deze vergadering werd het eerste bestuur als volgt gekozen;

Voorzitter                 E. Schulte

Vice Voorzitter          E. van Andel

Secretaris                 Joh. van der Hek

Penningmeester       A. van der Ham

Lid                           D. Schreuder


Op 17 december, kort na de oprichting, werd de Koninklijke goedkeuring verkregen.


De eerste besprekingen, over de aanleg van een jachthaven, met het Waterschap “de Overwaard” en de Provinciale Waterstaat Zuid Holland werden gehouden. Het oog viel daarbij op het terrein van de ijsclub “de Telegraaf” aan de Ammerse Boezem.


Na overleg met de ijsclub werd duidelijk dat er geen bezwaar was van hun kant.


Vervolgens kon een definitieve aanvraag voor de aanleg van een jachthaven worden ingediend bij de diverse overheidsinstanties.


Het was inmiddels september 1974, achteraf bleek het nodig te zijn een bouwvergunning aan te vragen, het geen in januari 1975 geschiedde.


Ondertussen werden de plannen en werkzaamheden verder voorbereid. Op de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar van 1975 werd besloten dat het zittende bestuur zou aanblijven om de aanleg van de jachthaven verder te organiseren.


De Voorzitter werd afgevaardigd naar de “Werkgroep Waterrekreatie Alblasserwaard”. Deze werkgroep bestond uit afvaardigingen van de provincie, gemeenten en watersportverenigingen. In deze werkgroep werd gesproken over de ontwikkelingen van de watersport in de Alblasserwaard waarbij, onder andere de gemeentenbesturen werden geadviseerd over de te nemen voorzieningen ten behoeve van de watersport. De werkgroep heeft zijn adviezen samen gevoegd in een nota aangeboden aan de betreffende instanties.


Wat onze vereniging betreft, wordt gedacht aan een uitbreiding tot ongeveer 80 vaartuigen in de jachthaven in combinatie met een winterberging.


Op 26 februari 1976 werd de bouwvergunning voor de aanleg van een jachthaven aan onze vereniging verleend. Onmiddellijk werden materialen voor het bouwen van steigers besteld. In maart 1976 konden we door medewerking van de omwonende een dragline van de firma Mourik het graafwerk laten verrichten. De firma Spelt heeft vervolgens de benodigde palen in de grond gedrukt. Daarna lag het werk even stil, omdat het Azobehout voor de steigers niet direct geleverd kon worden. Intussen slaagden we er wel in een overpad, vanaf de Lekdijk, te verkrijgen door de medewerking van de heren P. Klein en H. Bouter.


Het vaarseizoen 1976 brak nu in volle hevigheid los.


In augustus 1976 begon een aantal zeer actieve leden met de bouw van de steigers. De taak van het “Bouwbestuur” loopt naar het einde.

 

Aan de uitbouw van andere verenigings activiteiten kan begonnen worden.


November 1976